Malmö Waldorfskola och pedagogiken

Malmö Waldorfskola är en idéburen skola med waldorfpedagogik som idé. Waldorfpedagogiken har en snart 100-årig tradition och har som mål att skapa livslång lust att lära. 

I waldorfskolan blandas teori, konstnärligt och praktiskt arbete. Waldorfpedagogik handlar om att utveckla den fantasi och kreativitet som behövs för att själv kunna kunskapa.

Periodläsning och teori på morgonen

Waldorfskolans dagsschema utgår från människans dygnsrytm. Periodundervisningen (tanke) ligger på morgonen, språk och konstnärliga ämnen (känsla) läggs mitt på dagen och hantverk och gymnastik med mera (vilja) är på eftermiddagen.

Periodundervisning

Morgonens två första timmar ligger i ett block, då eleverna läser samma ämne i två till fyra veckor. Engagemanget hinner fördjupas. Morgonperiodens mer teoretiska teman förenas med eftermiddagens praktiska och konstnärliga övningar. Geologi på förmiddagen kan betyda stenhuggeri på eftermiddagen eller matematikperiod med geometri kan betyda origami på eftermiddagens konstnärliga ämnen.

Konst

Konst är inte ett eget ämne inom waldorfskolan utan integrerat i alla ämnen.

Årsteman

Ta del av årsteman för waldorfskolans alla 12 år på waldorf.se.

Risktagande

Goda lärprocesser tillåter risktagande. Eleverna behöver inspiration till att öva, göra misstag och försöka igen. Waldorfskolan ger utrymme för sådana processer i alla ämnen. Övande, misstag och förbättring blir en självklar del av klassgemenskapen och utvecklar respekt och förståelse för egna och andras lärprocesser.

Läsårsbrev – inte betyg

Läsårsbrev med en beskrivning av elevernas prestationer och utveckling är en viktig del av waldorfskolans profil. Jämförelse görs med eleven själv över tiden och i förhållande till årskursens mål – inte med kamrater. Sociala förhållningssätt liksom arbetsvilja är viktiga bedömningsområden. Läsårsbrevet bidrar till självkännedom och är ett viktigt pedagogiskt instrument. De kompletteras med utvecklingssamtal en gång per termin. Läsårsbreven kan ”översättas” till det offentliga skolväsendets betygssystem efter årskurs 9 och 12, om eleven måste ha sådana för sin vidare utbildning.

Mer om waldorfskola

Se filmen Rudolf Steiner-skolen i Danmark. En film där tidigare elever i waldorfskola i Danmark berättar om sin skolgång och vad de gör idag.
Waldorfpedagogiken grundar sig på filosofin antroposofi, läs mer om det här
Frågor och svar om Waldorfpedagogik
11 anledningar att välja Waldorfskola
Waldorfskolans läroplan, en_vag_till_frihet
waldorfskolefederationens webbplats

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options