Vad vi gör just nu

Posted in: Lokal, Malmö, Nyheter, skola
Tags: , , , , ,

aretNu, i maj 2017, arbetar vi på flera fronter för att kunna starta till höstterminen 2017. Vi inväntar också beslut som ligger utanför vår kontroll. 

Några av de saker som är på gång just nu

 1. Väntan: Antagning av planärende för fastigheten

  Fastighetsägaren har lämnat in en fråga till Malmö stad om att få ändra planen för fastigheten till att godkänna grundskola. Senast den 24 maj bör vi få besked på om de säger ja/nej/kanske till att påbörja ett planarbete. Om svaret blir:

  Ja: då kan vi räkna med att få tillfälligt bygglov som godkänner grundskola tills planen är ändrad.
  Nej: då kan fastighetsägaren ansöka om tidsbegränsat bygglov och fortsatt be om planändring.
  Kanske: som nej men lite mer positivt.

 2. Borgenskrets, ekonomi till bankgaranti

  Alla som vill se en waldorfskola i Malmö kan vara med och möjliggöra det genom att vara med i en borgenskrets. När vi tecknar slutligt avtal på fastigheten behövs en ansenlig summa i bankgaranti. Utan bankgaranti blir det svårt att få teckna avtal.

 3. Etableringskontroll

  Den 10 maj lämnar vi in underlag till Skolinspektionen för att de ska kunna göra etableringskontroll. Frågorna de ställer rör allt från rekrytering av elever och pedagoger, till budget, bibliotek och elevhälsa. Att sammanställa underlaget har tagit många timmar i anspråk. När skolinspektionen fått underlaget kommer de att gå igenom det, göra intervjuer med oss och antingen svara:

  OK: då finns inga hinder för start från deras sida.
  Komplettera: då måste vi komplettera med de de begär för att kunna få starta.

 4. Rekrytering av pedagoger

  Sedan några veckor tillbaka har vi träffat intresserade pedagoger på plats i lokalerna för att få veta mer om dem visa skolan och oss. Innan lokalen är 100% säker kan vi inte teckna anställningsavtal men vi har flera fina klasslärare, fritidspedagoger och förskolepedagoger som gärna vill vara med på resan.

 5.  Rekrytering av elever

  Vi har kontaktat alla intresseanmälda för att se om intresse kvarstår. Så snart lokalen är 100% säker och vi vet till vilka klasser vi har klasslärare så kan vi öka informationen om skolan och på så vis fylla alla de klasser vi har möjlighet att starta.

 6. Planering av antagningsprocess

  Så snart allt med lokal och pedagog är klar ska varje elev i varje årskurs antas på ett fint sätt. Det betyder antagningsbesked från oss, de ska sedan skriva ut sig från nuvarande skola och anmäla sig till Malmö Waldorfskola.

 7. Pedagogisk plan, schemaläggning med mera

  Redan nu förbereder vi delvis allt det som krävs för att vi ska kunna anställa pedagoger den 1 augusti som ska kunna ta emot elever runt den 17 augusti.

 8. Kollegieutbildning

  De första två veckorna i augusti ska vi erbjuda pedagogerna fortbildning, teambuilding och en stark gemensam grund. Därför planeras en 10 dagar introduktion.

 9. Lokalanpassning och inredning

  Även om vi inte vet till 100% huruvida dessa lokalerna blir godkända planerar vi för hur vi ska kunna fylla dem med möbler, lasera dem och anpassa dem på så kort tid som möjligt.

 10. Sammanställande av dokument som egenkontroll och timplan

  För att kunna erbjuda en bra skolgång krävs koll på regler och lagar och att vi ser till att alla elever får det de har rätt till och ska ha. En del av detta återfinns i arbetet med att sammanställa de dokument som verksamheten kräver.

Vi som arbetar med detta är främst de 6 personerna i styrelsen i den ideella föreningen Malmö Waldorfförening. När verksamheten är startad kommer föreningen att vara huvudman för verksamheten.

Jag vill vara med och bidra med kunskap/tid (mejllänk)

Jag vill anmäla ett barn till skolan

Jag vill bli stödmedlem

3 Comments for : Vad vi gör just nu
  • Kent Holmström
  • 9 maj 2017
  Svara

  Låter fantastiskt roligt med en waldorfskola i Malmö. En liten korrigering kanske. Med ”huvudman” menas den juridiska person som deiver skolan. I ert fall den ideella föreningen. Styrelsen är aldrig huvudman men företräder den.
  Hoppas kunna besöka er en dag! Jag är w-lärare i Örjanskolans fyra och börjar trappa ner inför pensionering så jag söker inte arbete. Men kan kanske bidra med fortbildningsinslag???

   • Nina
   • 9 maj 2017
   Svara

   Hej Kent! Tack för uppmärksam läsning, jag har korrigerat texten nu. Du är hjärtligt välkommen, just fortbildning är en viktig fråga! Många varma hälsningar /Nina

 1. Pingback: Öppet hus måndagen den 15 maj - Malmö Waldorfskola

Kommentera

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options