Om Malmö Waldorfskola – en fristående grundskola i Malmö

Vi ser med glädje fram emot att välkomna dig och ditt barn till skolan. Malmö Waldorfskola söker elever och föräldrar som värdesätter utvecklingen av hela människan. Hos oss lär sig barnen för livet och här är fantasi och upptäckarglädje minst lika viktigt som teoretisk kunskap. Vi ser kreativitet och skapande som en naturlig del av såväl estetiska som teoretiska ämnen och vi håller alltid en hög pedagogisk kvalité.

Eleverna uppmanas till både kreativt och kritiskt tänkande vilket leder till en förmåga till självständig problemlösning och initiativrikedom. Genom ett starkt självförtroende lär sig barnen att våga misslyckas, våga ifrågasätta, tänka själva, tänka kring och tänka nytt.

Malmö är en stad i förändring och Malmö Waldorfskola vill vara en positiv kraft i staden. Vi utbildar barnen i stadsodling och självhushållning samt bedriver biodling. På Malmö Waldorfskola utbildar vi hela barnet att ta en aktiv del i samhället.

Malmö Waldorfskola vågar ta sina elever på allvar och nu söker vi föräldrar och barn som vill vara en del av skolan.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options