Personuppgifter

Om du intresseanmält ditt/dina barn till skolan

 • Malmö waldorfförening är personuppgiftsansvarig och du kommer i kontakt med oss via info@malmowaldorfskola.se
 • Vi behandlar de uppgifter du anger: ditt namn, e-post, barnets namn och födelseår.
 • Vi behandlar uppgifterna med ditt samtycke för att kunna upprätta klasslistor med av vårdnadshavare intresseanmälda barn till en plats i Malmö waldorfskola.
 • Uppgifterna kan i avpersonifierad form komma att lämnas till Skolverket samt Malmö stad för att till exempel visa på antal intresserade per årskurs.
 • Din e-postadress kan användas för utskick om informationsträffar eller föreningsinformation via tjänster som Mailchimp.

Om du är medlem i Malmö waldorfförening

 • Malmö waldorfförening är personuppgiftsansvarig och du kommer i kontakt med oss via info@malmowaldorfskola.se
 • Vi behandlar de uppgifter du anger: ditt namn, e-post.
 • Vi behandlar uppgifterna med ditt samtycke för att för att kunna upprätta klasslistor för intresserade av ett förverkligande av Malmö waldorfskola.
 • Din e-postadress kan användas för utskick om informationsträffar eller föreningsinformation via tjänster som Mailchimp.

Om du har sökt jobb hos Malmö waldorfförening

 • Malmö waldorfförening är personuppgiftsansvarig och du kommer i kontakt med oss via info@malmowaldorfskola.se
 • Vi behandlar de uppgifter du angett i din ansökan.
 • Vi behandlar uppgifterna med ditt samtycke för att för att kunna rekrytera personal till Malmö waldorfskola.
 • Din e-postadress kan användas för utskick om informationsträffar eller föreningsinformation via tjänster som Mailchimp.

Du har rätt att

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna (se nedan)
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Våra rutiner för att behandla personuppgifter, register över behandling 

 • Personuppgiftsansvarige Malmö waldorfförening info@malmowaldorfskola.se
 • Vi behandlar personuppgifter i syfte att starta Malmö waldorfskola.
 • Medlemmar i föreningen har vi namn och e-postadress till.
 • Intresseanmälda till skolan har vi namn och e-postadress till vårdnadshavare samt namn och födelseår på barn.
 • Jobbsökande har vi de uppgifter som angetts i ansökan (exempelvis CV, kontaktuppgifter).
 • Uppgifterna för medlemmar sparas under medlemsåret.
 • Uppgifter för intresseanmälda sparas tills Malmö waldorfskola startar eller föreningen läggs ned.
 • Uppgifter för jobbsökande sparas tills Malmö waldorfskola startar eller föreningen läggs ned.
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options