Möte med politiker och fortsatt arbete för waldorfskola i Malmö

Posted in: Lokal, Malmö, skola, Waldorf
Tags: , , , , ,

Sedan kollegieträffen i november har vi gjort mer än firat jul och nyår, även om vi inte kommit ihåg att berätta det här.

Flera av oss i styrelsen träffade stadsbyggnadsnämndens ordförande på ett långt möte kring våra utmaningar med att hitta lokaler i Malmö. Det blev ett samtal på två timmar. Vi framförde hur viktigt det är att idéburna ideella friskolor som vår ses på med något andra ögon och hur vi vill bidra till Malmös utveckling – vi bor ju själv här – inte ”bara driva verksamhet”. Tack till Eva som drivit fram och möjliggjort mötet. Alla påminnelser till politiker och tjänstemän om att deras beslut kan göra stor skillnad är viktiga. Ta gärna upp frågor kring oss med människor du möter – vem vet någon kanske har en lokal, sitter i en nämnd eller kan hjälpa på annat vis!

Fastighetsägaren på Fårögatan har gjort flera utredningar på fastigheten och driver vidare arbetet för att få planen för fastigheten att godkänna grundskola. Vi hoppas på goda nyheter här.

Vi har haft ett möte med en fastighetsägare på Sorgenfri. Roligt och spännande men projektet skulle ligga några år fram i tiden.

Ansökan grundskola planeras att skickas in igen innan 31 januari då tillståndet vi har går ut om vi inte startar hösten 2018. Om ny ansökan godkänns möjliggör den start 2019, 2020.

Planering inför ett tillfälle med eurytmi i mars för intresserade pågår.

Vill du ställa upp med något, arrangera en föreläsning, räkna på timplaner, göra rekryteringsplan, dockteater eller möte för intresserade – hör av dig till info@malmowaldorfskola.se. Vi blir starkare tillsammans!

There are no comments published yet.

Kommentera

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options