Kollegiemöte lördagen den 18 november

Posted in: Evenemang, Lokal, Malmö, Nyheter, skola, Waldorf
Tags: , , , , ,

Lördagen den 18/11 2017 hade vi det andra av fem planerade kollegiemöten i våra tänkta lokaler på Fårögatan 8. Deltagare var de som vi träffat och intervjuat inför skolstart höstterminen 2017. Är du intresserad av att vara med till starten 2018 så får du gärna höra av dig!

Cecilia Ferrari visar formteckningar.

Cecilia Ferrari visar formteckningar.

I fokus denna dag var Eurytmi, ett av waldorfskolans karaktärsämnen. Eurytmin är i första hand en konstart men har stor betydelse som ett pedagogiskt instrument för att skapa en konkret upplevelse av språk och musik. I eurytmin gestaltas språket och musiken med oss själva som instrument. De teoretiska skolämnena vävs in och ger en djupare upplevelse. I eurytmin övas samspel som gör att vi känner oss delaktiga i en större gemenskap.

Eurytmist Lene Sejr Sörensen ledde oss i övningar. Vokalerna, konsonanterna, den egna fyrkanten och en tillsammans med andra. Från kroppen, genom hjärtat till huvudet.

Cecilia Ferrari visade sedan exempel på formteckningar från främst klass 4 där vi fick se hur de former vi övat med kroppen i eurytmin gick igen i bilderna.

Vi fick inblick i vad som sker i waldorfskolorna i Danmark just nu där krav på rektorer blivit något av en kris för flera waldorfskolor. Detta tack vare Susanne Mortensen som kommit från Roskilde för att vara med oss denna dag.

Fortsatt handlar vår enda fråga om att hitta tillåtna lokaler på en tillåten plats i Malmö. Vi behöver all hjälp vi kan få med detta.

There are no comments published yet.

Kommentera

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options