För vårdnadshavare, föräldrar

Som vårdnadshavare är du viktig och behövd.Som vårdnadshavare är du viktig och behövd av Malmö waldorfskola. Du har valt en skolform till ditt/dina barn som ger dig en fantastisk möjlighet att närvara och engagera dig. 

Lärarna ansvarar naturligtvis för undervisningen och har det pedagogiska ansvaret men resten av skolan bärs till stor del av oss. Förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder är viktig. Du förväntas delta på klassmöten, föredrag, arbetshelger med mera.

Att samarbeta skapar gemenskap och vi blir föredömen

När vi skapar sociala nätverk kring våra barn blir vi modeller och ett stöd för barnens eget byggande av sociala relationer. På så sätt bidrar vi till barnens trygghet i skolan och utvecklingen av en social styrka.

I waldorfskolor finns en tradition att det är familjerna som sköter städningen av skolan. Det är en viktig del i skolans pedagogik, att vi som är vårdnadshavare vårdar den miljö som barnen vistas i dagligen. Du får uppleva vad barnen arbetar med just nu. Om du dessutom gör det tillsammans med barnet så får barnet en känsla av att vilja vårda sin skola.

Att vara waldorfförälder är att vara välkommen i barnens skola <3

Möjligheter till engagemang för vårdnadshavare

Då vår skola precis startas finns alla möjligheter till engagemang. Uppstart av föräldraförening och att hålla den första basaren, julfesten, gårdsstädningen eller kulturkvällen. Du kan starta studiecirklar kring waldorfpedagogik, pyssla, lära eurytmi eller körsång. Ingen idé är fel eller omöjlig.

Innan start finns behov av allt från att bidra med kunskap eller tid, granska budget, hjälpa med administration, ordningsställande av lokaler, ta in offerter på tjänster och varor eller kanske hålla föredrag eller workshop.

Tillsammans skapar vi den skola vi vill ge våra barn och där vi själva vill vara delaktiga. Du är en viktig pusselbit i det arbetet.

Välkommen att höra av dig till oss i styrelsen om du har något du gärna vill bidra med!

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options