Föredrag om att vara förälder i nystartad Waldorfskola och vara med och bygga en skola.

Vi har bett Dagny Jonsson komma och berätta om hennes erfarenheter. Hon kommer att dela med sig av erfarenheter från att vara förälder på en nystartad Waldorfskola och sitta i byggnadsstiftelsen där man byggde nya skollokaler för en 12-årig Waldorfskola i Norrköping.

Tid och plats

Datum: 20 januari 2016
Tid: klockan 17.30
Frukt, te & kaffe och en enklare smörgås finns. Vi minglar och lär känna varandra.
18.00 börjar föredraget och klockan 20.00 är kvällen slut.
Plats: ABF:s lokaler på Spånehusvägen 47 i Malmö.

Anmäl dig

Föreläsning 20 januari 2016

Presentation av föredragshållare Dagny Jonsson.
Den första av mina 4 barn började på Waldorflekskola i mitten av 70-talet och den sista slutade klass 12 år 2008. Alla barnen gick 12 år och på min tid så skötte vi föräldrar all städning på skolan och drog in pengar till skolan på basarer, konserter, loppmarknader, auktioner etc.
Jag var med och startade byggnationen av Rudolf Steinerskolan i Norrköping som kassör i första styrelsen för Ståthöga byggnadsstiftelse. Styrelsen var en så kallat arbetande styrelse vi slet mycket med olika hinder både externt i form av motstånd från politiker, det gungfly det innebar att dra igång ett bygge vars finansiering byggde på att det kom in gåvor och så fanns det en del interna stridigheter.
Kort sagt så vet jag en del om den möda/eklut som man kan få gå igenom när man vill göra något som inte tillhör ”det vanliga”. Vidare har jag arbetat som hemkunskapslärare, lagat mat på lekskolan och vid olika kursverksamheter.
När jag gick ur Byggnadsstiftelsen började jag istället arbeta för en antroposofisk öppenvårdsmottagning i Norrköping. Där är jag fortfarande verksam.

Detta är första föredraget i en serie. Vi behöver hjälp av fler för att arrangera antingen praktiskt eller att dyka upp med glatt humör. Vill du vara med och arrangera, mejla info@malmowaldorfskola.se

Vi vill också gärna ha träffar där både barn och vuxna får prova på typiska ”Waldorfsaker” som att måla ”vått i vått”, tova ull, eurytmi, näverslöjd, göra bivaxfigurer mm. Till detta behöver vi lokaler där vi kan vara hela dagen, gärna med tillgång till enklare kök. Vet du någon lokal som kan passa vill vi gärna få tips.

There are no comments published yet.

Kommentera

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options