Vår hjärna påverkas positivt av konst

Posted in: Waldorf
Tags:

I waldwfbrainorfpedagogiken ses pedagogen som en konstnär och pedagogiken är en konstform. Den ska tilltala hela människan – både hjärtat, handen och huvudet – och påverka tanke, känsla och vilja. Vad som sker med oss när vi upplever konst är numer också något som det forskas kring.

I artikeln This is your brain on art i Washington post beskrivs några av de sätt vi påverkas av konst. Neurovetenskapen kan genom bilder av hjärnan visa hur konst tilltalar inte bara hjärtat och känslan utan hur hjärnan påverkas av konst.

Gemensamt uppleva 

Att uppleva konst tillsammans med andra är något som stärker oss och de känslor vi upplever av det vi ser. Vår hjärna får hjälp av allas hjärnor att skapa logik och sammanhang eftersom den är designad för att vara mottaglig för andras intryck och uttryck. Vår hjärna går igång på rörelse, den är programmerad av  kunna läsa av rörelsemönster, minspel och tusentals andra rörelser som ofta ges uttryck i konstformer och dans, teater och konserter.

Waldorfskolan och konst

I en waldorfskola har teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen har alla lika stor betydelse. Eleverna närmar sig naturvetenskapen med hjälp av konstnärliga övningar. Formteckning ger grund till de högre årskursernas geometrin, geologi och biologi. Ett teaterspel blir en naturlig inlärning av asagudarna eller en klassisk roman. Verser läses på morgonen och vid maten och ger rytm åt dagen. Det humanistiska och naturvetenskapliga lever sida vid sida under tolv år, liksom slöjd- , hantverks- och rörelseämnena. Kunskapen är medlet, kreativiteten är metoden och friheten är målet. Elevernas kreativa och fria tänkande är Waldorfskolans främsta mål.

 

There are no comments published yet.

Kommentera

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options